Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek

Ontdek jouw opleiding! www.basiseducatie.be/open-school-brugge-oostende-westhoek/

Leerdomeinen

Algemene Vorming
Auto (rijbewijs)
Computer
Nederlands: moedertaal
Nederlands voor anderstaligen
Talen
Wiskunde - rekenen