Centrum Basiseducatie Zuid- West-Vlaanderen

Ontdek jouw opleiding! www.basiseducatie.be/open-school-kortrijk-roeselare

Leerdomeinen

Algemene vorming
Auto (Rijbewijs)
Computer
Nederlands: moedertaal
Nederlands voor anderstaligen
Talen
Wiskunde - rekenen